บริษัท รุ่งพิมล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท รุ่งพิมล วิศวกรรม จำกัด รับออกแบบ – พร้อมปลูกสร้างอาคารสำนักงาน , โรงงาน ฯลฯ และ รับติดตั้งระบบ ไฟฟ้า แรงสูง – แรงต่ำ และ ระบบสาธารณูปโภค
บริษัท รุ่งพิมล วิศวกรรม จำกัด ได้รวบรวมกลุ่มวิศวกรมืออาชีพ ที่มีความชำนาญ ทั้งด้านวิชาการและผลงาน เพื่อดำเนินการสร้างงานด้านวิศวกรรม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ในราคาและระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสม ทางบริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานทุกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด อันเป็นการสร้างสัมพันธ์ในระยะยาว ระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท ฯ และความเชื่อถือจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
Benefits
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -โบนัส
  • -ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รุ่งพิมล วิศวกรรม จำกัด
49/215 ซอยนิมิตใหม่ 40
Samwa Tawan Ok Khlong Sam Wa Bangkok 10510