บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ มาตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ภายใต้โครงการบ้านทิพภิรมย์ ,โครงการดีญ่าวัลเลย์ และอีกหลายๆ โครงการ ที่ทางบริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจ จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้กับผู้มีความสามารถและรักความก้าวหน้า ที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
Benefits
  • เงินเดือนประจำ
  • เงินประกันสังคม
  • เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • เงินแสดงความยินดีและเงินแสดงความเสียใจ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โรจน์ธรณี จำกัด
56/2-3 ตรอกธรรมา ถนนกรุงเกษม
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330
Website: thippirom.com