บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด
เราเป็นบริษัทโบรกเกอร์ผู้ให้บริการการประกันภัยประเภทต่างๆ มากว่า 5 ปีเต็ม อาทิ ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ มะเร็ง และชดเชยรายได้ ทั้งระบบ Inbound call และ Outbound call เพื่อตอบสนองงานขายทางโทรศัพท์ให้ได้มากที่สุด และปัจจุบันเรามีแผนงานที่จะขยายการให้บริการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมงานขายประกันในทุก ๆ ประเภท เราจึงมีความต้องการคนเช่นคุณมาเป็นผู้ร่วมงานกับเรา....
Benefits
- ประกันสังคม - Commission - Incentive - Reward - อื่นๆ...ตามที่บริษัทกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด
(อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์) เลขที่ 1 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
See Map