JobThai
บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าครองชีพ - เงินสะสม - เงินพิเศษ - ค่าล่วงเวลา - ชุดเครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดประจำปี - วันหยุดตามประเพณีมากกว่า 15 วัน
Contacts
บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
35,37 ซอย อ่อนนุช 28
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10260