บริษัท ไอทีเอ็น จิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัท ที่ให้บริการด้านระบบ IT จึง ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการ จึงได้รวบรวมบุคลลากร และ พนักงานซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี ดังนั้นทางบริษัท ฯ ได้สามารถพิสูจน์และยืนยันถึงความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการเงิน และด้านราคาต้นทุนสินค้า ที่สามารถรับงานได้ในราคาย่อมเยา และเหมาะสม อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจลูกค้า ว่าเราจะสามารถรับผิดชอบดูแลงานของท่านให้ดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายที่ท่านตั้งใจไว้อย่างแน่นอน
Benefits
  • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสประจำปี
  • วันพักร้อนมากกว่ากฏหมายกำหนด
  • กิจกรรมงานสังสรรค์ประจำปี
  • กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทั้งในและนอกสถานที่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอทีเอ็น จิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
34/38 หมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220
See Map