บริษัท ดิ ออร์เดอ จำกัด
คำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าโรงงาน อุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าโรงงาน เช่น หน้ากาก ถุงมือ เข็มขัดนิรภัยเป็นต้น
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดิ ออร์เดอ จำกัด
24/9 หมู่ที่5 ถ.ติวานนท์
Ban Klang Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000