บริษัท พิชัยเจริญ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทสุรา และเบียร์
ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ที เอ ที เทรดดิ้ง จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท นำยุค จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทสุราเบียร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พิชัยเจริญ จำกัด
557/328-330 ถนนพหลโยธิน
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220