บริษัท คา รัม อินดัสตรี้(ไทยแลนด์)จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547
ดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อัตโนมัติเทคโนโลยีสูง
สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามตกลง
  • และสวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คา รัม อินดัสตรี้(ไทยแลนด์)จำกัด
99/1 ม.2.
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
ใช้งานแผนที่