บริษัท คา รัม อินดัสตรี้(ไทยแลนด์)จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547 ดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อัตโนมัติเทคโนโลยีสูง
Benefits
 • เงินเดือนตามตกลง
 • และสวัสดิการอื่นๆ
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท คา รัม อินดัสตรี้(ไทยแลนด์)จำกัด
  99/1 ม.2.
  Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
  See Map