เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากว่า 42 ปี เช่น ปลาสวรรค์ตราทาโร, ลูกอมคอริฟิน ซี,แบนเนอร์ โปรตีน, ลูกอมโอเล่ โบตัน, กาแฟออร์แกนิค, ผลิตภัณฑ์ตราแม่จินต์, น้ำปลาคุณภาพ ตราเมกาเชฟ, ผลิตภัณฑ์คัสสัน, ขนมอบกรอบโคโคริ, น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก, ขนมฟลูโล และผลิตภัณฑ์ถั่วตราเขาช่อง เป็นต้น
Benefits
สวัสดิการนอกเหนือค่าตอบแทนเงินเดือนที่ตกลงกันตามตำแหน่ง มีดังนี้ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ 3. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ประกันสุขภาพ 5. ชุดทำงาน, เสื้อผลิตภัณฑ์ 6. เงินรางวัลประจำปี 7. ปรับเงินเดือนประจำปี 8. รถรับส่งพนักงาน 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. เงินช่วยเหลือ (กรณีเสียชีวิต) พนักงาน/บิดามารดา/คู่สมรส และบุตร 11. การสังสรรค์ประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี 12. วันลาต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมาย 13. การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท 14. ค่าเบื้ยเลี้ยง, คอมมิชั่น, ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานขาย เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (Premier Marketing PLC.)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250