เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากว่า 42 ปี เช่น ปลาสวรรค์ตราทาโร, ลูกอมคอริฟิน ซี,แบนเนอร์ โปรตีน, ลูกอมโอเล่ โบตัน, กาแฟออร์แกนิค, ผลิตภัณฑ์ตราแม่จินต์, น้ำปลาคุณภาพ ตราเมกาเชฟ, ผลิตภัณฑ์คัสสัน, ขนมอบกรอบโคโคริ, น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก, ขนมฟลูโล และผลิตภัณฑ์ถั่วตราเขาช่อง เป็นต้น
สวัสดิการ
 • สวัสดิการนอกเหนือค่าตอบแทนเงินเดือนที่ตกลงกันตามตำแหน่ง มีดังนี้
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 3. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 4. ประกันสุขภาพ
 • 5. ชุดทำงาน, เสื้อผลิตภัณฑ์
 • 6. เงินรางวัลประจำปี
 • 7. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 8. รถรับส่งพนักงาน
 • 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10. เงินช่วยเหลือ (กรณีเสียชีวิต) พนักงาน/บิดามารดา/คู่สมรส และบุตร
 • 11. การสังสรรค์ประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
 • 12. วันลาต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมาย
 • 13. การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • 14. ค่าเบื้ยเลี้ยง, คอมมิชั่น, ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานขาย
 • เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250