เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากว่า 42 ปี เช่น ปลาสวรรค์ตราทาโร, ลูกอมคอริฟิน ซี,แบนเนอร์ โปรตีน, ลูกอมโอเล่ โบตัน, กาแฟออร์แกนิค, ผลิตภัณฑ์ตราแม่จินต์, น้ำปลาคุณภาพ ตราเมกาเชฟ, ผลิตภัณฑ์คัสสัน, ขนมอบกรอบโคโคริ, น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก, ขนมฟลูโล และผลิตภัณฑ์ถั่วตราเขาช่อง เป็นต้น
Benefits
 • สวัสดิการนอกเหนือค่าตอบแทนเงินเดือนที่ตกลงกันตามตำแหน่ง มีดังนี้
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 3. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 4. ประกันสุขภาพ
 • 5. ชุดทำงาน, เสื้อผลิตภัณฑ์
 • 6. เงินรางวัลประจำปี
 • 7. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 8. รถรับส่งพนักงาน
 • 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10. เงินช่วยเหลือ (กรณีเสียชีวิต) พนักงาน/บิดามารดา/คู่สมรส และบุตร
 • 11. การสังสรรค์ประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
 • 12. วันลาต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมาย
 • 13. การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • 14. ค่าเบื้ยเลี้ยง, คอมมิชั่น, ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานขาย
 • เป็นต้น
5 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 9, 2019
พนักงานขายเครดิต-เขตใต้ล่าง
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
14,000-16,000
2. รับสมัครด่วน
Oct 9, 2019
พนักงานขับรถ
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
10,000-12,000
3.
Oct 9, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
15,000-18,000
4.
Oct 9, 2019
เจ้าหน้าที่การตลาด
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
15,000-20,000
5.
Oct 9, 2019
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
12,000-15,000
Contacts
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Tel.: 02-301-1800 , 095 206 8462
Fax: 02-301-1830
Line ID: 0952068462