JobThai
เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากว่า 45 ปี เช่น ปลาสวรรค์ตราทาโร, ลูกอมคอริฟิน ซี, ลูกอมโอเล่,ขนมอบกรอบตราโคโคริ, กาแฟมีวนา คลาสสิกเบลนด์ กาแฟออร์แกนิกอาราบิก้าคั่วบด, ผลิตภัณฑ์ตราแม่จินต์, น้ำปลาคุณภาพ ตราเมกาเชฟ, น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก และอาหารสัตว์เลี้ยง ตรา Atlas เป็นต้น
Benefits
สวัสดิการนอกเหนือค่าตอบแทนเงินเดือนที่ตกลงกันตามตำแหน่ง มีดังนี้ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ 3. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ประกันสุขภาพ 5. ชุดทำงาน, เสื้อผลิตภัณฑ์ 6. เงินรางวัลประจำปี 7. ปรับเงินเดือนประจำปี 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เงินช่วยเหลือ (กรณีเสียชีวิต) พนักงาน/บิดามารดา/คู่สมรส และบุตร 10. การสังสรรค์ประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี 11. วันลาต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมาย 12. การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท 13. ค่าเบื้ยเลี้ยง, คอมมิชั่น, ค่าเสื่อม และค่าน้ำมัน สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย เป็นต้น
Contacts
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (Premier Marketing PLC.)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250