บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เป็นผู้ให้บริการลดค่าใช้จ่าย Laser Toner ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ PN Toner ของบริษัทแพรดติเคิล เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยการลดค่าใช้จ่ายก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ใช้อยู่ได้ถึง 30% - 50% เมื่อเปรียบเทียบกับของเดิมที่ลูกค้าใช้งาน และยังคงคุณภาพที่เทียบเท่าของเดิมที่ลูกค้าใช้งาน
Benefits
  • ตามที่กฏหมายกำหนดและอื่นๆ เช่น โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี ท่องเที่ยว งานสังสรรค์ประจำปี ลาสมรส ลาคลอดบุตร ลาจัดการงานศพ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
373/69 ถนนนาวงประชาพัฒนา
Don Mueang Don Mueang Bangkok 10210
See Map