อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต
อลิอันซ์ อยุธยา คือหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่มีกลุ่มอลิอันซ์ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ โดยกลุ่มอลิอันซ์ คือผู้ให้บริการด้านการเงินมากว่า 121 ปี ซึ่งมีธุรกิจหลักทางด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 76 ล้านราย ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลก และมีความรู้ความชำนาญในตลาดผู้บริโภคไทยอย่างแท้จริง
ความมั่นคง แข็งแกร่ง ของ อลิอันซ์ อยุธยา ในประเทศไทย
อลิอันซ์ อยุธยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต และประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 63 ปี
มั่นคง เพราะ อลิอันซ์ อยุธยา มีกลุ่มอลิอันซ์ หนึ่งในสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุด และมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลัก
แข็งแกร่ง ด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม 2556)
วางใจได้ เพราะ มีลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของอลิอันซ์ อยุธยา กว่า 1.5 ล้านกรมธรรม์* โดยมีศูนย์ดูแลลูกค้าถึง 12 แห่ง และมีสำนักงานของตัวแทนกว่า 264 แห่งทั่วประเทศ
Benefits
 • บริษัทฯ สรรหาผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเยี่ยมมากมายให้แก่พนักงาน เช่น
 • การประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง
 • การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • สถานที่ออกกำลังกาย สมาชิกสนามกอลฟ์และชมรมนันทนาการ
 • เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ
 • รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทนาน
 • ส่วนลดสำหรับพนักงานและครอบครัวในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • การฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ
 • ตำแหน่งงานในต่างประเทศ
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • การแต่งกายสุภาพ ไม่เป็นทางการ
 • ค่าแนะนำพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด (มหาชน)
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (สายงานธนกฤต) 408/98-100 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 26 ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Website: www.azay.co.th