บริษัท วัชราวรรณ(2008) จำกัด
ดำเนินธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เครื่องอุปโภค บริโภคเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ทุกชนิด มี 2 สาขาอยู่ในจังหวัดระยอง
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - บางตำแหน่งผ่านการพิจารณามี
  • - ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วัชราวรรณ(2008) จำกัด
136 ถ.ราษฎร์อุทิศ
Choeng Noen Mueang Rayong Rayong 21000