บริษัท เอฟดี เอนเนอร์จี จำกัด
บริษัท เอฟ ดี เอนเนอร์จี จำกัด จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการน้ำมัน ทั่วประเทศ ซึ่งมีประสบการด้านนี้มาแล้วกว่า12 ปี ดังนั้นจึงสามารถการันตีถึง คุณภาพที่ดี ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ ของการบริการของเรา การบริการเริ่มตั้งแต่การรับ การขนย้าย และส่งมอบน้ำมันอย่างปลอดภัย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่คำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลักโดยมีมาตราการต่าง ๆ อาทิ เช่น การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของยานพาหนะขนส่ง รวมทั้งภาชนะที่ใช้บรรจุ การกำหนดเส้นทาง และ เวลาในการขนส่ง การคัดเลือกพนักงานขับรถ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนการทำงาน การควบคุมดูแล และ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตราการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้
ขณะนี้ บริษัทเรามีทั้งหมดสองสาขาด้วยกันคือ:
สาขา 1 สาขาสีลม 323 อาคาร United Center Building ชั้น 17 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
สาขา 2 สาขาคอกกระบือ 38/4 หมู่ 1 เอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สวัสดิการ
  • โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอฟดี เอนเนอร์จี จำกัด
สาขาสีลม 323 อาคาร United Center Building ชั้น 17 ถ.สีลม
Silom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: www.ขายน้ำมัน.com