JobThai
บริษัท เอฟดี เอนเนอร์จี จำกัด
บริษัท เอฟ ดี เอนเนอร์จี จำกัด จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการน้ำมัน ทั่วประเทศ ซึ่งมีประสบการด้านนี้มาแล้วกว่า12 ปี ดังนั้นจึงสามารถการันตีถึง คุณภาพที่ดี ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ ของการบริการของเรา การบริการเริ่มตั้งแต่การรับ การขนย้าย และส่งมอบน้ำมันอย่างปลอดภัย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่คำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลักโดยมีมาตราการต่าง ๆ อาทิ เช่น การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของยานพาหนะขนส่ง รวมทั้งภาชนะที่ใช้บรรจุ การกำหนดเส้นทาง และ เวลาในการขนส่ง การคัดเลือกพนักงานขับรถ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนการทำงาน การควบคุมดูแล และ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตราการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ ขณะนี้ บริษัทเรามีทั้งหมดสองสาขาด้วยกันคือ: สาขา 1 สาขาสีลม 323 อาคาร United Center Building ชั้น 17 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500 สาขา 2 สาขาคอกกระบือ 38/4 หมู่ 1 เอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
Benefits
โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, วันหยุดประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท เอฟดี เอนเนอร์จี จำกัด
สาขาสีลม 323 อาคาร United Center Building ชั้น 17 ถ.สีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500