บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ ขายเช่า อสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และรับบริหารงานขายและเช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • คอมมิชชั่นฯสำหรับงานขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Harrison Public Company Limited
999/9 The Offices at Centralworld Unit 2408-2410 , 24 th Floor Rama 1 Rd.
Pathumwan Pathum Wan Bangkok 10330
วิธีการเดินทาง
  • BTS สถานีสยามหรือชิดลม แล้วเดินมาทางเชื่อม sky walk
  • เข้าทางเชื่อมของห้างเซ็นทรัลฯ ตึก The Officess at Central World ชั้น 24