บริษัท แมส ออโตเมชั่น จำกัด
Automation System & Design Machines
Benefits
1.ประกันสังคม 2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.โบนัส ประจำปี 4.ชุดยูนิฟอร์ม 5.โอที 6.งานเลี้ยงประจำปี
Contacts
บริษัท แมส ออโตเมชั่น จำกัด
9/5 ซอยกาญจนาภิเษก 25
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10250
Directions
เลียบมอเตอร์เวย์ เข้า ซอยกาญภิเษก 25 หรือเข้า พัฒนาชนบท 3 เข้าพัฒนาชนบท แยก 15