บริษัท แมส ออโตเมชั่น จำกัด
Automation System & Design Machines
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • 3.โบนัส ประจำปี
  • 4.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 5.โอที
  • 6.งานเลี้ยงประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แมส ออโตเมชั่น จำกัด
9/5 ซอยกาญจนาภิเษก 25
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10250
Directions
  • เลียบมอเตอร์เวย์ เข้า ซอยกาญภิเษก 25 หรือเข้า พัฒนาชนบท 3 เข้าพัฒนาชนบท แยก 15