บริษัท ศรีนครแทรเวลเซอร์วิส จำกัด
จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบิน ภายใน ภายนอกประเทศ บริการจองโรงแรม แพ็คเก็จทั้วร์ ให้บริการรถเช่า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เงินส่งเสริมการขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศรีนครแทรเวลเซอร์วิส จำกัด
36/9-10 ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
วิธีการเดินทาง
  • มีรถประจำทาง และ รถตู้ วิ่งผ่าน บริษัทอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ เยื่อง ศูนย์ราชการ และ กรมศุล กระทรวงต่างประเทศ การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย
ใช้งานแผนที่