MIND MAJOR CO.,LTD.
เป็นบริษัทออกแบบและคำนวนโตรงสร้าง ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายใน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
MIND MAJOR CO.,LTD.
511/177 อาคารวงส์เพ็ง ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนนวลจันทร์
Khlong Kum Bueng Kum Bangkok 10230