บริษัท ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นธุรกิจห้องเย็นฝากเก็บเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร ผลไม้แช่แข็ง
ส่งออกมะขามหวาน มะขามเปียก
Benefits
  • ตามกฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
41/9 หมู่ 5 ซอยเทศบาลบางใหญ่ 13
Bang Yai Bang Yai Nonthaburi 11140