บริษัท สกายมูฟวิ่ง จำกัด
บริษัท สกายมูฟวิ่ง จำกัด เป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้ายูนิลีเวอร์ (ซัลซิล,พอนด์,บรีส,ซันไลต์ฯลฯ) ปัจจุบันเปิดแล้ามากกว่า 10 ปี
Benefits
  • ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ(AIA)
  • เบียขยัน
  • โบนัสปิดยอดขายทุกๆ 3 เดือน
  • โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)
  • งานประจำปีบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สกายมูฟวิ่ง จำกัด
43/246-247 หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศน์ 1 ถ.พหลโยธิน
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220