JobThai
โรงเรียนกวดวิชาแม็คกระบี่
สอนติวข้อสอบ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ พม่า มลายู
Benefits
ชุดทำงาน โบนัสประจำปี ทีพัก กรณีครูผุ้หญิง (หอพักหญิง) ท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อทำงานครบ 1 ปี ประกันสังคม
zero position en
Contacts
โรงเรียนกวดวิชาแม็คกระบี่
45-47 ถ.มหาราช
Pak Nam Mueang Krabi Krabi 81000
Website: fb : drnung krabi