บริษัท โกลเบ็กซ์ โรบอท ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทโกลเบ็กซ์ โรบอท ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่คือ บริษัท ชินนิฮง โคเกียว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 โดยดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์
Benefits
  • ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหารและค่าเดินทาง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โกลเบ็กซ์ โรบอท ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
888/36 โครงการเอสเอ็มอี 1 หมู่ที่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan 10540
Directions
  • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเดินทางกับรถบริษัทซึ่งออกจากสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง