บริษัท อุดมชัยวาลว์และอุปกรณ์ จำกัด
บริษัทอุดมชัยเป็นธุรกิจการฉีดพลาสติกขนาดขนาดเล็ก ที่มีระบบการดำเนินงานแบบครอบครัว เปิดดำเนินการมา 25 ปี มีสองฝ่ายสำคัญคือฝ่ายประกอบและฝ่ายผลิต ที่ดำเนินการร่วมกัน
Benefits
  • - มีโอทีให้ตามความเหมาะสม
  • - มีโบนัสสองครั้งต่อปี
  • - ปรับเงินเดือนขึ้นตามความเหมาะสมสองครั้งต่อปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อุดมชัยวาลว์และอุปกรณ์ จำกัด
2 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-1-2
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230