ทำธุรกิจเกี่ยวกับ packing house / การเกษตร ดำเนินกิจการสวนกล้วยหอมทอง GAP และโรงคัดบรรจุ ระบบ GMP และ HACCP โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งใน และต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา(OT) - ค่าน้ำมันรถ - เบี้ยเลี้ยงในกรณีออกนอกสถานที่ - วันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด - งานเลี้ยงปีใหม่ - ประกันอุบัติเหตุ+ประกันสุขภาพ AIA
Contacts
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
55/12 โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ หมู่ 4
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
See Map