บริษัท ไทยโคเค็น โคเง่ียว จำกัด
4 ซอยปานทิพย์ 2 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ก่อตั้งปี 2536 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Benefits
 • 1. เบี้ยขยัน
 • 2. ประกันสังคม
 • 3. ประกันอุบัติเหตุ
 • 4. พักร้อน
 • 5. เสื้อผ้า
 • 6. วันหยุดตามประเพณี
 • 7. กองทุนทดแทน
 • 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและคนในครอบครัวเสียชีวิต
 • 9.ลาพักร้อนประจำปีตามอายุงาน
 • 10. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • 11. ค่าตำแหน่ง
 • 12. ค่าการตลาด
 • 13. ค่าน้ำมัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยโคเค็น โคเง่ียว จำกัด
4 ซอยปานทิพย์ 2 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800