บริษัท ไทยโคเค็น โคเง่ียว จำกัด
4 ซอยปานทิพย์ 2 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ก่อตั้งปี 2536 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Benefits
1. เบี้ยขยัน 2. ประกันสังคม 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. พักร้อน 5. เสื้อผ้า 6. วันหยุดตามประเพณี 7. กองทุนทดแทน 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและคนในครอบครัวเสียชีวิต 9.ลาพักร้อนประจำปีตามอายุงาน 10. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 11. ค่าตำแหน่ง 12. ค่าการตลาด 13. ค่าน้ำมัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยโคเค็น โคเง่ียว จำกัด
4 ซอยปานทิพย์ 2 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800