บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์ด้านการให้บริการงานระบบวิศวกรรมให้กับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 16 ปี โดยทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 200 ราย ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรมในประเทศไทย โดยให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรม โดยครอบคลุมธุรกิจการให้บริการดังนี้
• บริการด้านงานระบบวิศวกรรมโครงการ (Project Service)
• บริการด้านการซ่อมบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม (Maintenance Service)
• บริการด้านงานระบบวิศวกรรมสารสนเทศ ระบบภาพและเสียง (Business Solution)
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
229/26 ถนนราษฎร์พัฒนา
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10240
Website: www.peak.co.th
See Map