บริษัท เฟรทลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและทางเครื่องบินทั้งเข้า-ออก นอกประเทศ
Benefits
  • ประกันสังคม , ประกันชีวิต , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินเกษียณอายุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เฟรทลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด
360/21-22 ถ.พระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok