กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากสองประสานที่แข็งแกร่ง
ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านความคุ้มครองทางการเงินและการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ระดับโลก
โลโก้ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงถูกสร้างขึ้นโดย
แสดงให้เห็นถึงการรวมกันระหว่าง 2 องค์กร โดยวางโลโก้ของ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ โลโก้ของกลุ่มแอกซ่า อยู่เคียงข้างกัน
มีตัวอักษรภาษาไทยระบุชื่อของบริษััทว่า กรุงไทย-แอกซ่า วางไว้
เหนือเส้นตรงสีแดง และ signature ใหม่ของบริษัท
นิยามใหม่ / ของการประกันชีวิต
วันนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงเป็นบริษัทประกันชีวิต
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัท
ประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย ภายในปี 2555
Benefits
  • - เงินเดือน 15,000
  • - โบนัส
  • - คอมมิสชั่น
  • - สวัสดิการ
There are currently no positions available.
Contacts
กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต
5/2 อาคารโฮมอินทาว์น พหลโยธิน 73
Sanam Bin Don Mueang Bangkok 10210
See Map