บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด
บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ปัจจุบันรับงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารหลายโครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น งานปรับปรุงอาคารคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ฯลฯ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ที่พัก, ค่าโทรศัพท์
  • เบี้ยเลี้ยงหน่วยงาน ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด
21/479 หมู่ที่ 4
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok 10240
See Map