JobThai
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนชั้นนำ โดยในปัจจุบันบริษัทฯมีการเติบโตและขยายกิจการ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้
Benefits
- ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - การันตีโบนัส - ค่าอาหาร วันละ 50 บาท - งานเลี้ยงประจำปี - กีฬาสี - ท่องเที่ยวในประเทศ,ต่างประเทศ
Contacts
บริษัท โกลบอลท์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
800/7 ถนนสุขุมวิท
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130