1. รับเหมาแรงงาน
2. บริษัทรับบริการดูแลการจ่ายเงินเดือนให้กับลูกค้า (Payroll Outsourcing) รวมถึงการกรอกแบบ/ยื่นภาษี การบริการฐานข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการ งานสวัสดิการของพนักงาน งานประกันสังคม และงานทั่วไปของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. บริษัทรับบริการจัดหาพนักงานฝ่ายผลิตและธุรการด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมและดูแลการเข้าทำงานของพนักงาน
Benefits
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
Servex Human Resources Management Co., Ltd.
255,257 ซ. รามคำแหง 60 หมู่บ้านสวนสน ถนนรามคำแหง
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map