บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า
Benefits
  • ระดับมาตรฐานสากล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.อาร์.เอ็น. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
120/126 (สำนักงานชั้น 3) อาคารศูนย์การค้าอินทราสแควร์ ถนนราชปรารภ
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
See Map