บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออก แผ่นอะลูมิเนียมเคลือบPET และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันและเป็นผู้นำตลาดพร้อมกับเรา
Benefits
  • 1.ค่าอาหาร ,ค่าอาหารOT, ค่ากะ
  • 2.โบนัส
  • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5.ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ
  • 6.กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม
  • 7.เครื่องแบบพนักงาน
  • 8.รถรับ-ส่ง
  • 9.กิจกรรมประจำปี/Sport day/Company Tour/New year party/Other
  • 10.เบี้ยขยันประจำเดือน/ประจำปี
Contacts
Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.
300/135 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140
See Map