บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออก แผ่นอะลูมิเนียมเคลือบPET และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันและเป็นผู้นำตลาดพร้อมกับเรา
Benefits
1.ค่าอาหาร ,ค่าอาหารOT, ค่ากะ 2.โบนัส 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ 6.กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 7.เครื่องแบบพนักงาน 8.รถรับ-ส่ง 9.กิจกรรมประจำปี/Sport day/Company Tour/New year party/Other 10.เบี้ยขยันประจำเดือน/ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.
300/135 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140
See Map