บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Fabrication), งานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก (Structural Steel Fabrication), งานประกอบสร้างเครื่องจักร และ แปรรูปและติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน,รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าน้ำมันรถ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 3 หมู่ที่ 1
Nong Prue Phanat Nikhom Chon Buri 20140