องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Thai PBS … ทีวีที่คุณวางใจ
เราคือ....องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( Thai Public Broadcast Service หรือ Thai PBS ) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
เราจึงเป็นสื่อสาธารณะที่มิเพียงเสนอข่าวสาร สารประโยชน์และสาระบันเทิงเท่านั้น แต่มีความมุ่งมั่นอย่างสูง ที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย เรา....กำลังมองหาบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง กล้าหาญ รักความเป็นธรรม เคารพความแตกต่าง มีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานบนพื้นฐานของจริยธรรมที่เข้มข้น และต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพและคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่งงาน
เพราะอยากให้ท่านรู้จักเรามากกว่านี้ จึงขอเชิญเยี่ยมชม Website ของเรา และศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ท่านสนใจและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th หรือติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โทร 02-790-2206
There are currently no positions available.
Contacts
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ณ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต (ติดกับสโมสรตำรวจ) ติดต่อสำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210