บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2555 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปเหล็กและโลหะทุกชนิด ส่งออกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Benefits
- ชุดพนักงาน - ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการการ) - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
7/363 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Directions
have not travelling but travelling payment
See Map