บริษัทผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟองน้ำ บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศแคนนาดา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/ISO TS 16949/ISO 14001 ผลิตฟองน้ำวิทยาสาสตร์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ เช่น เบาะรถยนต์/เบาะรถจักรยานยนตร์ ให้แก่บริษัทรถยนต์ชั้นนำต่าง ๆ ฯลฯ กำลังมีการขยายงาน และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • 1.รถ รับ-ส่งพนักงาน
  • 2.ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4.ประกันชีวิตและสุขภาพ
  • 5.สวัสดิการกีฬา
  • 6.สวัสดิการนำเที่ยว
  • 7.ห้องพยาบาล
  • 8.เบี้ยขยันรายเดือน,รายปี
  • 9.สวัสดิการช่วยเหลือด้านงานศพ
  • 10.โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด
111,111/2,111/3 ซอยมาเจริญ 1
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok 10160
เว็บไซต์: www.iwct.co.th
ใช้งานแผนที่