บริษัท เคียวเซกิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท Trading สินค้าประเภททองแดง และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งตามโรงงานนิคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนวนคร ต้องการบุคลากรที่ต้องการร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
Benefits
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินเดือน /ค่าจ้างประจำปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าครองชีพ
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - รถรับ- ส่งพนักงาน
 • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • - สังสรรค์ หรือท่องเที่ยวประจำปี
 • - ของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • - โอที ฯลฯ
 • - วันทำงาน จ.- ส.(หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
There are currently no positions available.
Contacts
KYOSEKI (THAILAND) CO.,LTD.
142 Moo 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520