ZOSOHUB Co., Ltd.
บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก อาหารเครื่องดื่มด้วยแนวคิดหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ เราเลือกและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ ผลงานการออกแบบของนักเรียน พนักงาน และศิษย์เก่า และเปิดให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากเราอยู่ในขั้นตอนการเปิดร้านค้าปลีกใหม่และการขยายตัวของธุรกิจ เรากำลังมองหาบุคคลากรที่ดีมีคุณภาพและมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกับเรา ในตำแหน่งที่ท้าทายดังนี้
There are currently no positions available.
Contacts
ZOSOHUB Co., Ltd.
119 ตึก 11 ชั้น 4 ห้อง 404 ซอยสุขุมวิท 40
Phra Khanong Khlong Toei Bangkok 10110