ผลิตและส่งออกสายหนังนาฬิกา
Benefits
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • มีรถรับส่ง
  • มีค่าอาหาร
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บลาโลบา ไทยแลนด์ จำกัด
88/88 หมูู่่ 15
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
Website: www.braloba.com