บริษัท เป็นผู้ผลิต จำหน่ายในประเทศ และส่งออก เครื่องจักร ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบคัดแยกขยะ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดำเินินธุรกิจจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี
Benefits
  • ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด กองทุนประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด
40/4 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ซอย 82
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map