บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด AMR ASIA CO.,LTD
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ช่วยในการบรรยาย ภายใต้ชื่อ Brand Pzent ซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - คอมมิชชั่น - น้ำมัน ทางด่วน และค่าโทรศัพท์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด AMR ASIA CO.,LTD
เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230