บริษัท ซี ไอ โอ อีเล็กทริค กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.วันหยุดตามประเพณี
  • 3.ลาพักร้อนประจำปี
  • 4.ค่าล่วงเวลา
  • 5.อื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี ไอ โอ อีเล็กทริค กรุ๊ป จำกัด
5/2013 หมู่บ้านประชาชื่น ซ.19/1 ถ.สามัคคี63
Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map