บริษัท เกรซ แกรนด์ โฮม จำกัด
บริษัท เกรซ แกรนด์ โฮม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด โครงการ Grace Grand Home Condominium2 ,โครงการ The Green Glad1 และ The Green Glad2 เจ้าของและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เกรช แกรนด์ โฮม จำกัด กรรมการผู้จัดการ คุณไกสร อินทพิบูลย์ และคุณจิดาภา อินทพิบูลย์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/13 ซอย 3 (มิตรสัมพันธ์) ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Benefits
  • - ประกันสังคมพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เกรซ แกรนด์ โฮม จำกัด
Grace grand home condominium2 ที่อยู่17/105 ถนนบางแสนสาย4เหนือ
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
See Map