บริษัท โคมาทานิ เกจ จำกัด ที่ญี่ปุ่น มีความประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ประเทศไทย โดยวางแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะดึงความต้องการจากสภาวะไร้พรมแดนในระหว่างอุตสาหกรรม และจากการเพิ่มการผลิตในภูมิภาคอาเซียนของธุรกิจญี่ปุ่นออกมา ให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตเกจวัดชิ้นงานสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และจัดซึ้อ เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด เช่น เกจ เครื่องจับยึด(จิ๊ก) เป็นต้น
Benefits
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ค่าเดินทาง
  • เบี้ยขยัน
  • ชุดเครื่องเเบบพนักงาน
  • ปรับค่าจ้างประจำปี เเละอื่นๆ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
Komatani Gauge (Thailand) Co., Ltd.
700/891 หมู่ 3 Amata Nakorn Industrial Estate
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160
See Map