JobThai
บริษัท โคมาทานิ เกจ จำกัด ที่ญี่ปุ่น มีความประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ประเทศไทย โดยวางแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะดึงความต้องการจากสภาวะไร้พรมแดนในระหว่างอุตสาหกรรม และจากการเพิ่มการผลิตในภูมิภาคอาเซียนของธุรกิจญี่ปุ่นออกมา ให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตเกจวัดชิ้นงานสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และจัดซึ้อ เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด เช่น เกจ เครื่องจับยึด(จิ๊ก) เป็นต้น
Benefits
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าเดินทาง
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดเครื่องเเบบพนักงาน
 • ปรับค่าจ้างประจำปี เเละอื่นๆ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • zero position en
  Contacts
  Komatani Gauge (Thailand) Co., Ltd.
  700/891 หมู่ 3 Amata Nakorn Industrial Estate
  Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160