บริษัท แอดวานซ์ แมคคานิคส์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ วิศวกรรม นำเข้า/ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องจักร, เครื่องชั่งสายพาน, แม่เหล็กอุตสาหกรรมฯลฯ
Benefits
- ค่าน้ำมันรถ - ค่าโทรศัพท์มือถือ - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอดวานซ์ แมคคานิคส์ จำกัด
27/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400