คุณสุพร เฉลิมประดิษฐ์
ต้องการแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้าน และดูแลผู้สูงอายุ สามารถทำอาหารได้ ต้องการแม่บ้านประจำไม่ต้องไป-กลับ เป็นคนสะอาด มีความรับผิดชอบ อดทนสูง
Benefits
เงินเดือนคุยกันได้
There are currently no positions available.
Contacts
คุณสุพร เฉลิมประดิษฐ์
877 หมู่บ้านอมรชัย3 ถนนบรมราชชนนี
Salathammasop Thawi Watthana Bangkok 10170