ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิส โฟกัส อินดัสตรี้
เป็นนิตยสารรายเดือน
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - วันนหยุดเสา-อาทิตย์
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิส โฟกัส อินดัสตรี้
2/79 อาคารทศพลแลนด์ 4
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260