บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเอกชนที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในเชิงในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ และ หน่วยงานภาครัฐฯ หลายแห่ง ซึ่งบริษัทฯได้ถูกจัดระดับจากศูนย์ที่ปรึกษาไทยให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่อยู่ในระดับ Rating : A โดยบริษัทฯมีบริการหลัก 3 ด้านซึ่งประกอบไปด้วย 1) การวางแผนและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจ Startup และการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management & Filing) 3) การจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) ซึ่งรวมไปถึงการจัดทำ Technology Road Map ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีแผนการขยายงานเพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - โอกาสในการเติบโตไปกับบริษัท - โอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านนวัตกรรมของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด
72/108 บางใหญ่ซิตี้
Sao Thong Hin Bang Yai Nonthaburi 11000
See Map