บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
ASL Automated (Thailand) Limited is incorporate under The ASL Group which is a member of the Teamsun Group which recorded turnover with over RMB 5.0 billion and has over 5,000 employees. Over 39 years of success, the ASL Group has established its reputation as a leading information technology (IT) services provider in the region. With offices and service centers in Hong Kong, Shanghai, Beijing, Hangzhou, Shenyang, Shenzhen, Guangzhou, Taiwan, Macau, Thailand, Singapore, Malaysia, the ASL Group also has business coverage worldwide and mainly in Asia Pacific region, including Japan, Indonesia and Vietnam. Having taken the advantage of the association with Teamsun, the Group possesses over 40 service depots that span across Greater China and Asia Pacific.
Benefits
ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
โฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง, ยูนิต0901, ชั้น9, ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ13) ถนนสุขุมวิท
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110