สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา
สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา ได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อให้การอบรมด้านการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 ตัั้งแต่ปีพ.ศ.2547 ปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี มีผลงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ.2552 ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าและต้องการผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นเพื่อทำงานรองรับกับความก้าวหน้าของสำนักที่มีคนมาปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นทุกวัน
Benefits
- ประกันสังคม - มีค่าล่วงเวลา - มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้เมื่อมีกิจกรรมพิเศษ - มีค่าเดินทางเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ - มีอาหารกลางวันฟรี
There are currently no positions available.
Contacts
สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา
สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 วัดยานนาวา
Yannawa Sathon Bangkok 10120
Directions
รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีตากสิน เรือด่วน ทางด่วน รถเมล์